PROIEKTUAK: Cuba

Adineko pertsonekin adeitsuak diren estrategiak indartzea

Habana hiria 2022

Habanako Historialariaren Bulego-(a)k burutua

Helburua

Habana Zaharreko adineko biztanleei bizi-kalitatea izaten laguntzea.

Laburpena

Ekintza adeitsuen plan bat sustatzea, udalerriko adinekoen zahartze osasuntsua eta parte-hartze soziala lortzeko. Horretarako, parte hartzeko, ahalduntzeko eta komunikatzeko gune berriak sortuko dira, informazioa eta jardunbide egokiak sektore arteko ikuspegi integral batekin trukatuko dira, gizarte- eta osasun-zerbitzuak hobetuko dira, Belengo eremu bat birgaitzeko laguntza emango da, adineko pertsona erdi-mendekoentzako eguneko zainketa-zerbitzua eta fisioterapia-zerbitzua eskaintzeko eta “Santiago Ramón y Cajal” Aitona-amonentzako Etxe Berezia birgaituko da.

Onuradunak

1.388 pertsona (% 70 emakumeak - % 30 gizonak)

Share  Partekatu